top of page

Inscripció al Casal d'Estiu

Per inscriure't al casal és necessari tramitar aquesta inscripció on-line o bé, la inscripció de forma escrita que té l'AFA de l'escola. Aquesta inscripció s'ha de tramitar per a cada alumne/a inscrit.

INSCRIPCIÓ

L'infant sap nedar?
Padeix alguna enfermetat o malaltia?
Té alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial?
És alèrgi a alguna substància, aliment, medicament o element?
Es pren algun medicament habitualment?
Puja els documents
Escull les setmanes d'inscripció
Escull l'horari
ADJUNTA LA TARGETA SANITÀRIA

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

bottom of page