top of page

Inscripció a les extraescolars 23-24

Per inscriure't a les extraescolars és necessari tramitar aquesta inscripció on-line o bé, la inscripció de forma escrita que té l'AFA de l'escola. Aquesta inscripció s'ha de tramitar per a cada alumne/a inscrit.

Si us inscriviu fora de termini, l'alumne/a no podrà començar fins que la inscripció quedi confirmada per part de Dànsala.

PROPOSTA LOGO AFA 2.jpg

INSCRIPCIÓ

Padeix alguna enfermetat o malaltia?
Té alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial?
És alèrgi a alguna substància, aliment, medicament o element?
Es pren algun medicament habitualment?
Puja els documents
Escull les activitats on l'inscriuràs (totes les activitats són de 16.30 a 18h):

INFORMACIÓ BANCARIA PER DOMICILIAR ELS REBUTS:

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor (Rut Palà Serra, representant legal de Dànsala) a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure el seu compte i a l’entitat per efectuar els deguts a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i deures a la seva entitat financera. 

Sóc concient que:

1. En cas de devolució del rebut per causes alienes de Dànsala (ex: saldo negatiu al compte), el deutor haura de pagar les despeses de devolució.

2. El confinament per contacte positiu o cas positiu no eximeix el pagament de la quota.

3. S'ha d'avisar amb antelació de la baixa d'un alumne/a a l'activitat (abans del 25 del mes anterior). En cas de desapuntar-se una vegada iniciat el mes, es cobrarà el mes sencer. 

Gràcies per inscriure't!

bottom of page