top of page

Inscripció al Casal d'Estiu 2024

Per inscriure't al casal és necessari tramitar aquesta inscripció on-line. Aquesta inscripció s'ha de tramitar per a cada alumne/a inscrit. La inscripció comporat el pagament del 50% per avançat abans del dia 30/04/24. A partir del 20/06/24 les inscripcions requeriran confirmació per part de l'entitat (si no es confirmen, no es podrà iniciar el casal).

WhatsApp Image 2024-03-02 at 18.32.32.jpeg

INSCRIPCIÓ

L'infant sap nedar?
Pateix alguna malaltia?
Té alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial?
És al·lèrgic a alguna substància, aliment, medicament o element?
Es pren algun medicament habitualment?
Puja els documents
L'infant té alguna dieta especial? (vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, etc.)
Escull les setmanes d'inscripció (**el preu és inferior)
Escull l'horari

Recordem que conforma a la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris tindreu dret al desistiment 14 dies després d'haver fet la present inscripció. Tanmateix, tal com estableix l'article 103 de la mateixa llei, una vegada començat el servei no es podrà aplicar el dret de desistiment.

ADJUNTA LA TARGETA SANITÀRIA

INFORMACIÓ BANCÀRIA PER DOMICILIAR EL REBUT:

Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor (Rut Palà Serra, representant legal de Dànsala) a enviar instruccions a l'entitat del deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deguts al seu compte seguint les instruccions del creditor. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i deures a la seva entitat financera. Soc conscient que en cas de devolució del rebut per causes alienes de Dànsala (ex: saldo negatiu al compte), el deutor haurà de pagar les despeses de devolució.

Gràcies per la teva inscripció

bottom of page