top of page

Inscripció a les extraescolars 23-24

Per inscriure't a les extraescolars és necessari tramitar aquesta inscripció on-line o bé, la inscripció de forma escrita que té l'AFA de l'escola. Aquesta inscripció s'ha de tramitar per a cada alumne/a inscrit. Si us inscriviu fora de termini, l'alumne/a no podrà començar fins que la inscripció quedi confirmada per part de Dànsala.

Oferim activitats que es fan dos dies no obstant, no es obligatori fer els dos dies, es pot escollir només un.

logo llinars.JPG

INSCRIPCIÓ

Padeix alguna enfermetat o malaltia?
Té alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial?
És alèrgi a alguna substància, aliment, medicament o element?
Es pren algun medicament habitualment?
Puja els documents
Escull les activitats on l'inscriuràs (totes les activitats són de 16.30 a 18h):

INFORMACIÓ BANCARIA PER DOMICILIAR ELS REBUTS:

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor (Rut Palà Serra, representant legal de Dànsala) a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure el seu compte i a l’entitat per efectuar els deguts a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i deures a la seva entitat financera. 

Sóc concient que:

1. En cas de devolució del rebut per causes alienes de Dànsala (ex: saldo negatiu al compte), el deutor haura de pagar les despeses de devolució.

2. El confinament per contacte positiu o cas positiu no eximeix el pagament de la quota.

3. S'ha d'avisar amb antelació de la baixa d'un alumne/a a l'activitat (abans del 25 del mes anterior). En cas de desapuntar-se una vegada iniciat el mes, es cobrarà el mes sencer. 

Gràcies per la teva inscripció!

bottom of page