top of page

Inscripció a gimnàstica rítmica 23-24

Per inscriure't a les extraescolars és necessari tramitar aquesta inscripció on-line. Aquesta inscripció s'ha de tramitar per a cada alumne/a inscrit. Si us inscriviu fora de termini, l'alumne/a no podrà començar fins que la inscripció quedi confirmada per part de Dànsala.

Logo_AMPA.jpg

INSCRIPCIÓ

Padeix alguna enfermetat o malaltia?
Té alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial?
És alèrgi a alguna substància, aliment, medicament o element?
Es pren algun medicament habitualment?
Puja els documents

Gràcies per la teva inscripció!

bottom of page